Sjernarøy Kyrkje

Det har vært kirke på Sjernarøy siden 1200-tallet.

Denne kirken sto ferdig i 1647, og er en av landets vakreste renessansekirker.

Hvis dere ønsker det kan vi arrangere et lite kulturprogram i kirken.  Dere får et tilbakeblikk på livet og kulturen her på Sjernarøy, historien om kirken, og dere får stemningsfulle musikkinnslag.Jul 2010

Litt om historien til Sjernarøy Kyrkje:   

I 1280 var det kirke på Sjernarøy, den står nevnt i et skriv fra det året.

Domkirken i Stavanger er bygget på første halvdel av 1100-tallet, og er det eldste domkirken i Norge.  Man tror at steinhuggerne etterpå reiste til Talgje og bygget steinkirken der på midten av 1100-tallet.  Utstein kloster er bygget hundre år etter, – den sto ferdig i 1260-årene.

Vi vet ikke når den første kirken ble bygget på Sjernarøy.  Det må ha vært en trekirke, ellers ville vi hatt steinrester av den.

De aller første kirkene i landet var enkle stolpekirker som ble bygget på 900- og 1000-tallet.  På 1100- og 1200-tallet var det reine byggeboomen med kirker her i landet, og over 1300 kirker ble bygget.  En gang i løpet av denne perioden ble altså den første kirken bygget på Sjernarøy.

På den tiden var Stavanger bare ei lita bygd med noen hundre innbyggere.  Da Svartedauden kom til landet i 1349 bodde det ikke så mange flere mennesker i Stavanger enn det bor på Sjernarøy i dag.

Etter reformasjonen i 1537 endret formen på gudstjenesten seg.  Da fikk menigheten benker å sitte på.  Før den tid måtte menigheten stå under hele gudstjenesten.  De rike fikk stå foran, de fattigere lenger bak og husmennene helt bakerst.

Da kirken fikk benker kunne de rikeste sitte på de fremste plassene, de litt mindre rike fikk sitte noe lenger bak mens husmennene fortsatt måtte stå aller bakerst.

Sjernarøy Kyrkje som vi ser i dag sto ferdig i 1647, og tømmeret er hentet her på Sjernarøy.

Oppussingen på 1950-tallet:

På 1950-tallet ble kirken pusset opp.  Gulvet ble skiftet, nye benker ble satt inn, veggene ble isolert og det ble lagt inn strøm.  Kirken fikk også ny altertavle.

Da Sjernarøy Kyrkje skulle få ny altertavle ble en kunstmaler satt til å lage en kopi av altertavla i Ogna kirke.  Den var i sin tid malt av Gottfried Hendtzschel i 1627.  I 1991 ble Ogna kirke skadet av et lynnedslag, og altertavla deres ble ødelagt.  Da fikk de låne vår, og de lagde en kopi slik at Ogna kirke fikk tilbake en altertavle som var så lik som mulig den de hadde tidligere.

   

Da de skiftet golvet i kirken fant de en mengde graver.  Blant annet to barnekister som lå omtrent under femte benkeraden på kvinnesiden (venstre side sett bakfra).  Dette var kister av støpejern.  De som var med da disse kistene ble åpnet kunne fortelle at det var to småjenter som lå der, den ene kanskje totre år og den andre kanskje firefem år gammel.  Siden kistene var av jern hadde de vært ganske lufttette, så kroppene var godt bevart og så ut som om de var nettopp lagt ned.  Jentene hadde fine kniplinger på blusene, kyser med blonder og fine sløyfer på magen.  Ingen på øya hadde fotoapparat, så det ble ringt til Stavanger Aftenblad etter fotograf.
(Resten av historien får vi ta i kirken, tenker jeg).

Veggene i kirken var hvitkalket i 1950, og det ble bestemt å vaske veggene.  Det ble rigget opp stiger og stillaser, og folk gikk i gang med å vaske veggene forsiktig med bomull.  Det sies også at det ble brukt tørt franskbrød til denne jobben.  Da jobben var gjort kom det fram et udatert rankemaleri på veggene.  Vi vet ikke hvem som kan ha malt dette, men det kan hende det er brukt okseblod som farge.  Dette var ikke i noen form for symbolsk betydning, men fordi okseblod var både billig og funksjonelt som maling.  Okseblod fungerer ypperlig som maling, det er blankt, værfast og smitter ikke av.

     

– kjære leser, det kunne vært skrevet side opp og side ned om denne vakre kirken. Kirkens historie er lang og spennende, og alt det flotte inventaret har hver sin historie som er verd å lytte til.  Under står noen stikkord til noe av det dere kan få høre om dersom dere tar en guidet tur innom kirken:

– Det gamle krusifikset som ble funnet på loftet i kirken under oppussingen

– Den gamle offersteinen som ble vigsla og brukt til sidealter

– Historien om orgelet som ble gitt i «u-hjelp» til Sjernarøy

– Gyldenlærstolene som bare blir brukt i bryllup og ved kongebesøk

– Glassmaleriet fra 1600-tallet som lå i svigerfars skjorteskuffe i alle år

– Hvordan kirken kom i privat eie og ble stående til forfall

– Hvordan kirken gjorde forskjell på fattig og rik

– Lysekronen som ble gitt som gave til kirken etter at noen på øya hadde sett noe «fælsleg» på himmelen

– Det blir også musikkinnslag, blant annet en sang som kan ha blitt brukt da kirken var ny på 1200-tallet

For bestilling av guidet program i kirken:                                                                             mail: guide@visitsjernaroy.no eller ring 906 79 901.

sjernarøy.no     visitsjernaroy.no     visitsjernarøy.no